Обадете ни се на:
тел: 064 / 823 788
 
 
 

Добре дошли

Детска градина „Слънце” е построена в центъра на гр. Плевен по индивидуален проект на плевенския архитект Иван Стефанов, но официалното и откриване е през м.01.1973 год. от министъра на народната просвета Ненчо Станев.Дълги години ЦДГ „Слънце”е окръжна и регионална школа по естетическо възпитание с участие в международни и национални конференции под научното ръководство на к.п.н.ст.н.с. Цонка Шейтанова от НИИОО „Т.Самодумов”- гр.София и методическото ръководство на първата директорка Милка Каланова.

Учителският колектив има принос при разработката, изграждането и внедряването на Програмите за научно – възпитателна работа в ДГ – раздел ”Изобразителни  дейности и естетическо възпитание”. Участва в съавторство при издаването на сборници, методически указания  и ръководства. Градината  се утвърждава като център за разпространение на добър педагогически опит.Гости на открити практики са били М. Тимчев, Огнян Занков и Ел. Русинова.

Резултатите привличат вниманието на гости от страната и чужбина. В книгата за впечатления, започната с тържественото и откриване, мнения са споделили изтъкнати педагози като проф. Т. Комарова, проф. Казакова, к.п.н. Дария Петкова, доц. д-р В. Петрова, директор НИИ „Дошкольное воспитание” АПН СССР – член кореспондент Н. Поддяков, проф.д-р Ирина Колева, Мария Натина – гл. експерт в образователното министерство.С възхищение отзиви пишат оперната певица Маргарита Лилова, композиторите – Андрей Дреников, Петър Льондев, Борис Карадимчев, проф. Константин Шопов. А писателят Атанас Душков споделя:”Вълнуващи минути на радост и гордост изпитвам, намирайки се под стряхата на детска градина № 20.

И почваш да жалееш, че живота не се повтаря, за да станеш възпитаник на такъв дворец на културата и да възмъжаваш сред такава красота и такива грижи.”Свои впечатления за архитектурата на градината и интериора са изказали скулптори и художници – Георги Пантелеев, Хр. Кръстев,а Кирил Мескин възкликва:”Изумително! Слънце, много радост, очарование, свежест! Искреност! Богатство на душата, визуално изявена чрез умело боравене с акварелната техника, учудващо композиционно балансиране на цветните петна и вярно чувство за съразмеримост!...”

Прочети повече....

Свържете се с нас

ДГ "СЛЪНЦЕ" - Плевен

гр. Плевен, ул. „Проф. Илия Бешков“ №4

Тел: 064 823 788

Mail: info-1500185@edu.mon.bg

Форма за контакт