Обадете ни се на:
тел: 064 / 823 788
 
 
 

За нас

Детска градина „Слънце” е построена в центъра на гр. Плевен по индивидуален проект на плевенския архитект Иван Стефанов, но официалното и откриване е през м.01.1973 год. от министъра на народната просвета Ненчо Станев.Дълги години ЦДГ „Слънце”е окръжна и регионална школа по естетическо възпитание с участие в международни и национални конференции под научното ръководство на к.п.н.ст.н.с. Цонка Шейтанова от НИИОО „Т.Самодумов”- гр.София и методическото ръководство на първата директорка Милка Каланова.

Учителският колектив има принос при разработката, изграждането и внедряването на Програмите за научно – възпитателна работа в ДГ – раздел ”Изобразителни  дейности и естетическо възпитание”. Участва в съавторство при издаването на сборници, методически указания  и ръководства. Градината  се утвърждава като център за разпространение на добър педагогически опит.Гости на открити практики са били М. Тимчев, Огнян Занков и Ел. Русинова.

Резултатите привличат вниманието на гости от страната и чужбина. В книгата за впечатления, започната с тържественото и откриване, мнения са споделили изтъкнати педагози като проф. Т. Комарова, проф. Казакова, к.п.н. Дария Петкова, доц. д-р В. Петрова, директор НИИ „Дошкольное воспитание” АПН СССР – член кореспондент Н. Поддяков, проф.д-р Ирина Колева, Мария Натина – гл. експерт в образователното министерство.С възхищение отзиви пишат оперната певица Маргарита Лилова, композиторите – Андрей Дреников, Петър Льондев, Борис Карадимчев, проф. Константин Шопов. А писателят Атанас Душков споделя:”Вълнуващи минути на радост и гордост изпитвам, намирайки се под стряхата на детска градина № 20.

И почваш да жалееш, че живота не се повтаря, за да станеш възпитаник на такъв дворец на културата и да възмъжаваш сред такава красота и такива грижи.”Свои впечатления за архитектурата на градината и интериора са изказали скулптори и художници – Георги Пантелеев, Хр. Кръстев,а Кирил Мескин възкликва:”Изумително! Слънце, много радост, очарование, свежест! Искреност! Богатство на душата, визуално изявена чрез умело боравене с акварелната техника, учудващо композиционно балансиране на цветните петна и вярно чувство за съразмеримост!...”

От 1987 год. директор на градината става методистът госпожа Боряна Иванова. Тя осъществява приемственост чрез продължаване на богатите традиции във всички направления.Започва да се води Летописна книга с историята на детската градина.

През 1998 год. ДГ функционира с 8 групи – 7 целодневни и 1 полудневна и с над 200 деца. „Слънце” от години се  занимава с проблемите на естетическото възпитание, изобразително изкуство и гражданско образование на децата. Тя разполага с добра материална база, богата фонотека, постоянна изложба от детски рисунки, предмети на детското творчество. В градината се намира уникална колекция от платна на известни художници като Росен Петков, Майя Ананиева, Ю. Буков, Хр. Кръстев, Н. Николова и др., дърворезби, пана и скулптури.Всички те естетизират интериора и стимулират детското творчество.Градината има многобройни участия в самостоятелни изложби за детско творчество в Плевен и София, Полша, Чехословакия, Унгария, бившата СССР, Белгия, Франция.От тези международни и национални конкурси децата са печелили стотици отличия.

Градината е удостоена със златен диплом от конкурса по изящни изкуства „Дъга” в Унгария (с 29 златни, сребърни и бронзови индивидуални дипломи); 36 награди са получени от традиционния конкурс в гр. Шведт, Германия (вкл. 1 медал); 5 деца са наградени от международния конкурс „Човекът и светът в детските рисунки” в Япония (1992 год.); 7 са наградените деца от конкурса „Аз и моето семейство”, Италия (1994 г.); 3 деца са наградени в международния конкурс в Индия през 1995 год. и т.н. ЦДГ № 5 „Слънце” е на І-во място и е носител на Купата в градското състезание по колоездене през 1990 год.

Утвърдена традиция е на специални празници тържествено да се изнася знамето на нашата ДГ и да се пее химна, написан за нея. Тези символи, заедно с емблемата на „Слънце”, химна на Р България, националния трибагреник и знамето на Европейския съюз имат своето неизменно място в празничните и делнични дни на нашите възпитаници и не могат да останат незабелязани от никого.

Педагогическият екип и децата преди години първи възродиха народни обичаи като Коледа и Лазарица чрез представянето им пред обществени институции и частни фирми в града. Ежегодно те участват в общоградски поздравления, концерти, тържества, „уроци по родолюбие”, изяви в Панорамата „Плевенска епопея”, Историческия музей, РИО, Община Плевен, частни фирми, клиники. Направен бе и руско-български филм за ген. Скобелев, в който участваха деца от нашата детска градина – чест за децата, която родителите оцениха по достойнство.

Така в обучение, игри и забавления животът и дейността на двеста „слънчица” бяха документирани във филм за ДГ„Слънце”, който още повече издигна нейният авторитет. Главни герои в него бяха децата: художници, приложници, кулинари, артисти, които положиха много усилия, за да се представят отлично. Директорката с гордост сподели за целият път, който извървя колективът, за да има градината днес този облик и да се постигат  отлични резултати.

Проява, възпитаваща гражданско поведение и самосъзнание у децата, е участието им в Благотворителен Коледен и Великденски базар.Родителите оцениха труда, положен от децата и изкупиха всички предмети, сътворени от техните деца. Малките творци спечелиха награди за колективна работа  и в състезанието за детска рисунка на тема:”Великден”. Децата развиваха  своето въображение при рисуването на картички, покани за тържества, колажи от рисунки-миниатюри на различни теми:”Плевенска епопея”, „Цветя и пеперуди”, „Лазарки”, „Битови предмети” и др.Впечатляващите и ефектни рисунки им дадоха увереност, че заедно могат всичко.

Колективът на ДГ „Слънце” се стреми да направи престоя на децата интересен и съдържателен.Търсят се средства и начини да се разчупи шаблона на ежедневната работа, на празниците и развлеченията. Незабравим ще остане грандиозния спектакъл „Цирк” в двора на детската градина, както и 25 год. юбилей на ДГ „Слънце”.Талантливи и музикални деца има навсякъде, но когато на едно място са събрани децата на „Слънце” и всички са заредени с позитивна енергия и желание да се представят добре, тогава концертът се превръща в спектакъл. Традиция стана всяка година да се представят шоу-спектакли като нестандартна форма за творческа изява, която съчетава в себе си песни, танци, хумор и възможности за благотворителност. Това са : „Ние сме децата на Европа” - 2006год.; „Кандидати за слава” – 2008 год.; „Шоуто продължава” – 2010 год.; „Великолепната седморка” – 2011 год. представянето им в ДТ „Иван Радоев” „взриви” родителската общност и плевенската общественост.

Днес ДГ„Слънце” работи със 7 групи и затвърдява позициите си на една от най-елитните градини в гр. Плевен. Родителите, убедени в качеството на възпитание и обучение, спокойно остават децата си. Те стават наши помощници, съюзници и приятели, които участват в изработването на костюми за празници, концерти и спектакли, в обновление на учебно-дидактичната среда и материална база, за да може и днес тя да бъде градина, внушаваща респект отвън и привличаща децата като „роден дом” отвътре. Много години вълнуващи спомени, в които заедно – учители и родители са били съпричастни към живота и проблемите на децата. Порасналите  деца на „Слънце”са са вече  музиканти, художници, архитекти и известни личности.

Педагогическият екип е с доказани професионални и личностни качества и отговорно отношение към учебно-възпитателния процес. За да се справят с „еквилибристиката” от знания и умения, учителите придобиват рутина, която с годините се превръща в педагогическо майсторство. Не закъсняват и поздравителните адреси до екипа за неговата ерудираност и отлична подготовка на децата за училище.  

На годишните концерти „Довиждане детска градина – здравей първи клас” на подготвителните групи  може да се види как количествените промени се трансформират в качествени. Самочувствието, с което децата демонстрират познания по всички направления и песните, с които възпяват красотата на България карат родителите да усетят, че децата им вече осъзнават силата на обичта към Родината и „гордостта да се наричаш „българче”. На 1.юни 2012 год. за втори път с желание и ентусиазъм децата на „Слънце” се включиха в прекрасната инициатива на образователен портал „Академика” за едновременното рецитиране на стихотворението „Аз съм българче” от Иван Вазов. Грамотата, която се получи от президентството развълнува деца и родители. На същия ден в двора на детската градина се проведе шоу-спестакълът „Децата са цветята на Земята”. Това бе заключителна изява на ЦДГ „Слънце” в Националната кампания „Участвам и променям”.

От 01.08.2016г. ЦДГ №5“Слънце“ е преименувана на ДГ“Слънце“. Малко по-късно същият месец г-жа Боряна Иванова след дългогодишно , успешно управление на детската градина  придобива право и е пенсионирана . На нейно масто след конкурс е назначена Снежка Височкова.

Учителите на ДГ”Слънце” дават много от себе си, за да спечелят любовта на децата и уважението на родителите.Следейки най-новите тенденции в ПУВ, те поставят в центъра на педагогическото взаимодействие  - правата, свободата и самостоятелността на детето, като отношение и като основа за разнообразна работа с него.  

Наградите и признанието за добрата работа, които получават учителите, ги кара да  продължават да работят с желание за  утвърждаване на своя граждански и професионален авторитет, да бъдат лично мотивирани за издигне имиджа на ДГ„Слънце”.

Децата, които септември ще постъпят тук, ще разберат,че „Слънце” е образцова градина с богато минало, вълнуващо настояще и привлекателно бъдеще. А родителите постепенно ще се  уверят, че техните деца могат да придобият:

С - самочувствие в живота

Л - любов към хората

Ъ - възможност за реализация

Н - неповторимо детство

Ц - целеустременост в работата.

            Е - естетика в изкуството.

           

Свържете се с нас

ДГ "СЛЪНЦЕ" - Плевен

гр. Плевен, ул. „Проф. Илия Бешков“ №4

Тел: 064 823 788

Mail: info-1500185@edu.mon.bg

Форма за контакт