Обадете ни се на:
тел: 064 / 823 788
 
 
 

Документи

Стратегия за развитие на ДГ "Слънце" за периода 2023-2027 година

Мерки за повишаване качеството на образованието 2023-2024 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи в ДГ "Слънце" 2023-2024 година

Програма за превенция на ранно напускане в ДГ "Слънце" 2023-2024 година

Програмна система в ДГ "Слънце" 2023-2024 година

Правилник за устройството и дейността на ДГ "Слънце" 2023-2024 година

Годишен план за дейността на ДГ "Слънце" за 2023-2024 година

Етичен кодекс

Препоръки за адаптация на децата към детскатаградина

Ред за издаване на удостоверение за завършена ПГ

Свържете се с нас

ДГ "СЛЪНЦЕ" - Плевен

гр. Плевен, ул. „Проф. Илия Бешков“ №4

Тел: 064 823 788

Mail: info-1500185@edu.mon.bg

Форма за контакт