Обадете ни се на:
тел: 064 / 823 788
 
 
 

Педагогически персонал

 1.Цветомира Добрева - Директор

 2. Мария Димитрова  - учител по музика

 3. Ана Христова  - старши учител

 4. Анета Петрова - учител

 5. Боряна Трифонова - учител

 6. Виргиния Борисова - учител

 7. Ивета Христова - учител

 8. Йоана Тодорова - старши учител

 9. Лилия Кирилова - учител

10. Мариела Хитрова - старши учител

11. Милена Николова - старши учител

12. Светослава Митковска - Учител

13.Силвия Моневска - учител

14. Снежана Дамянова - учител

15. Теодора Тодорова - старши учител

16. Толя Славова - старши учител

Свържете се с нас

ДГ "СЛЪНЦЕ" - Плевен

гр. Плевен, ул. „Проф. Илия Бешков“ №4

Тел: 064 823 788

Mail: cdg5_pl@abv.bg

Форма за контакт