Обадете ни се на:
тел: 064 / 823 788
 
 
 

Непедагогически персонал

 1. Грета Георгиева - главен счетоводител

 2. Елка Лещарска - касиер

 3. Людмила Славкова - домакин

 4. Десислвава Николова - майстор готвач

 5. Гергана Величкова - помощник готвач

 6. Веселин Василев - работник-поддръжка

 7. Антоанета Цветанова - помощник-възпитател

 8. Габриела Стоянова - помощник-възпитател

 9. Илияна Макаева - помощник - възпитател

10. Красимира Печева - помощник-възпитател

11. Людмила Николова - помощник-възпитател

12. Милена Пеевска - помощник-възпитател

13. Светла Лазарова - помощник-възпитател

14. Цветелина Мадева - помощник-възпитател

Свържете се с нас

ДГ "СЛЪНЦЕ" - Плевен

гр. Плевен, ул. „Проф. Илия Бешков“ №4

Тел: 064 823 788

Mail: cdg5_pl@abv.bg

Форма за контакт