Обадете ни се на:
тел: 064 / 823 788
 
 
 

Смехорани

 

Портфолио на IV а група 2021/2022година

Портфолио на група "Смехорани"

 

Свържете се с нас

ДГ "СЛЪНЦЕ" - Плевен

гр. Плевен, ул. „Проф. Илия Бешков“ №4

Тел: 064 823 788

Mail: info-1500185@edu.mon.bg

Форма за контакт